פגיעות במקרקעין

בעל מקרקעין נכבד (מקרקעין = קרקע, כל הבנוי והנטוע עליה וכל דבר המחובר אליה, חיבור של קבע או חיבור זמני) יתכן ופגעו במקרקעין שלך ואינך יודע, וכשתגלה זאת יתכן וכבר יהיה מאוחר לתבוע את הרשות בגין פגיעה זו.

חוק התכנון והבניה מדבר על סוגים שונים של פגיעה במקרקעין, הפקעה, ירידת ערך בגין תכנית (סעיף 197).

עפ”י החוק ניתן להגיש תביעה לירידת ערך תוך שלוש שנים מיום אשור התכנית הגובלת שפוגעת במקרקעין שלך. את התביעה ניתן להגיש באמצאות חוות דעת שמאית לועדה המקומית לתכנון ולבניה.

דוגמאות לפגיעות במקרקעין

במגרש הסמוך למקרקעין שלך אישרו תכנית שעם מימושה תפגע בנוף המרהיב שיש לך או אמור להיות לך, בפרטיות, רעש, קרינה, זיהום וכד’.

זה יכול להיות שעומדים לאשר תוספת קומות למגרש הסמוך לך, להקים מרכז מסחרי או ציבורי, אנטנה סלולרית, כביש סואן.

מומלץ מידי מספר שנים לבדוק ברשות מה מצב המקרקעין  שלך ומה המצב של המקרקעין הגובלים לך.

הערה והמלצה לבעלי מגרשים

יש לך מגרש כבר שנים רבות יתכן והוא נכלל בתכנית חדשה הכוללת איחוד וחלוקה מחדש, חשוב לבדוק באם קיבלת את הזכויות המגיעות לך, שמאי מקרקעין יכול לבדוק זאת עבורך בזמן הפקדת התכנית טרם אישורה.