היטל השבחה

היטל השבחה, מה זה בעצם ?

ירושה שקיבלנו משלטון המנדט בריטי, את ההיטל גובה הועדה המקומית לתכנון ולבניה שבו מצויים המקרקעין. הרציונל הוא שכאשר בעל הקרקע (או חוכר לדורות) נהנה מהשבחה הועדה משתתפת עמו במחצית מההנאה/הרווח שהפיק בעל הקרקע.

את היטל ההשבחה ניתן לגבות מכוח חוק התכנון והבניה. וניתן לגבותו במקרה של השבחה הנוצרת מאישור תכניות בנין עיר חדשות, הקלה שניתנה, או שימוש חורג שביקש בעל המקרקעין לעשות.
התשלום מחויב עם המימוש, דהיינו, יתכן שבמשך השנים הועדה או בעל המקרקעין השביחו את המקרקעין אך התשלום יהיה רק בעת המימוש. מימוש מלא בעסקת מכר או בעת רישום בלשכת רישום המקרקעין (טאבו), יתכן מימוש חלקי כאשר בעל הקרקע יבנה רק חלק מהזכויות.

הדרישה לתשלום היטל ההשבחה מלווה בחוות דעת שמאית. מומלץ לשכור את שרותיו של שמאי מקרקעין המומחה בתחום שיבדוק באם ניתן להפחית את תשלום ההיטל.
מומלץ לפעול מיד, שכן במידה ומעוניינים להשיג יש לעשות זאת תוך 45 יום מקבלת הדרישה לתשלום.

במשך עבודתי רבת השנים, המלצתי לאחר בדיקה מעמיקה להגיש השגה, היו לא מעט מקרים שהוכחתי שהדרישה לתשלום הייתה מופרזת או בכלל שאין מקום לדרישה זו.

דוגמאות:
פטור שמגיע לבעל המקרקעין (קיימים פטורים שונים), במקרה זה מדובר בפטור שניתן לקבל עבור בית בשטח של עד 140 מ”ר.
התכנית ששמאי הועדה טען להשבחה אינה חלה על המקרקעין.
קיימת השבחה, אך בפועל לא ניתן לממשה.